معاینه دوره ای چشم

قوز قرنیه بیماری است که در آن قرنیه چشم به مرور زمان نازک شده، به سمت خارج برآمدگی پیدا کرده و در نهایت به شکل مخروطی می شود

اصلاح عیوب انکساری

قوز قرنیه بیماری است که در آن قرنیه چشم به مرور زمان نازک شده، به سمت خارج برآمدگی پیدا کرده و در نهایت به شکل مخروطی می شود

جراحی و پیوند قرنیه

قوز قرنیه بیماری است که در آن قرنیه چشم به مرور زمان نازک شده، به سمت خارج برآمدگی پیدا کرده و در نهایت به شکل مخروطی می شود

  • کلینیک فوق تخصصی چشم بیناآفرین
  • کلینیک فوق تخصصی چشم بیناآفرین
  • کلینیک فوق تخصصی چشم بیناآفرین
012
0

مجموع پرسنل و پزشکان متخصص

قوز قرنیه بیماری است که در آن قرنیه چشم به مرور زمان کرد

0

سال فعالیت در حوزه سلامت

قوز قرنیه بیماری است که در آن قرنیه چشم به مرور زمان کرد

3600

عمل های جراحی موفقیت آمیز

قوز قرنیه بیماری است که در آن قرنیه چشم به مرور زمان کرد

بالا
Send this to a friend