خوش آمدید به

کلینیک فوق تخصصی بیناآفرین

قوز قرنیه بیماری است که در آن قرنیه چشم به مرور زمان نازک شده، به سمت خارج برآمدگی پیدا کرده و مخروطی شکل می شود که در نهایت پس از شکل گیری به تاری دید، حساسیت به نور و کم شدن دید در شب منجر می شود. روی یک چشم بروز و سپس بر روی هر دو چشم تاثیر می گذارد که در سن دارد و میزان پیشرفت این بیماری در هر فرد متفاوت می باشد.قوز قرنیه بیماری است که در آن قرنیه چشم به مرور زمان نازک شده، به سمت خارج برآمدگی پیدا کرده و مخروطی شکل می شود که در چشم به مرور زمان نازک شده، به سمت خارج برآمدگی پیدا کرده و مخروطی شکل می شود که در نهایت پس از شکل گیری به تاری دید حساسیت  سن دارد و میزان پیشرفت این بیماری در هر فرد است.

معاینه دوره ای چشم

قوز قرنیه بیماری است که در آن قرنیه چشم به مرور زمان نازک شده، به سمت خارج برآمدگی پیدا کرده و در نهایت به شکل مخروطی می شود

اصلاح عیوب انکساری

قوز قرنیه بیماری است که در آن قرنیه چشم به مرور زمان نازک شده، به سمت خارج برآمدگی پیدا کرده و در نهایت به شکل مخروطی می شود

جراحی و پیوند قرنیه

قوز قرنیه بیماری است که در آن قرنیه چشم به مرور زمان نازک شده، به سمت خارج برآمدگی پیدا کرده و در نهایت به شکل مخروطی می شود

بالا
Send this to a friend